Viešojo kalbėjimo ir Lyderystės klubas

Toastmasters Klaipėda

Klubo susitikimų vieta:
Lighthouse, Liepų g. 83, Klaipėda

Kas yra „Toastmasters Klaipėda“? Susipažinkime!

Viešojo kalbėjimo (retorikos, oratorystės) ir lyderystės klubas „Toastmasters Klaipėda“ priklauso pasauliniam viešojo kalbėjimo ir lyderystės klubų tinklui „Toastmasters International“. Ši daugiau nei 96 metus gyvuojanti organizacija vienija net 16 800 Toastmasters klubų 143-ose šalyse. „Toastmasters Klaipėda” – trečiasis toks klubas Lietuvoje, įkurtas 2012 m. liepą. 

w

PADEDA:

  • įveikti auditorijos baimę
  • lavinti viešojo kalbėjimo (oratorystės) įgūdžius
  • ugdyti vadovavimo ir lyderystės gebėjimus 

SKATINA:

  • pasitikėti savimi
  • sklandžiau bendrauti su aplinkiniais 
  • nuolat tobulėti

Tobulėkime drauge

Klubo nariai tobulėja pagal viešojo kalbėjimo ir lyderystės, taip vadinamąsias „Pathways“ programas, leidžiančias įgyti net iki 300 kompetencijų. Kiekvienas viešojo kalbėjimo programos pakopos žingsnis padeda lavinti tam tikrus oratoriaus ir (arba) lyderio įgūdžius: rengiamos kalbos struktūrą, balso įvairovę, įtikinėjimo technikas, komandinio bendradarbiavimo gebėjimus, motyvavimo strategijas ir t. t.

Klubo nariui gali būti priskiriamas asmeninis mentorius, padedantis augti ir tobulėti pagal minėtąsias programas. Pasiekus atitinkamą pakopą programose, klubo narys oficialiai pagerbiamas klube, jam įteikiamas „Toastmasters International“ sertifikatas, o į jo darbovietę, jam pageidaujant, „Toastmasters International“ organizacija nusiunčia dokumentą, liudijanti atitinkamus klubo nario pasiekimus viešojo kalbėjimo ir lyderystės srityse. 

Narystė

Narystė Klubo nariais gali tapti visi pilnamečiai asmenys, kalbantys lietuvių kalba. Nario mokestis: 70 € pusmečiui. Nauji nariai moka vienkartinį 10 € stojamąjį mokestį. Nario mokestis naudojamas patalpoms nuomoti, mokymams, renginiams organizuoti, diplomams ir „Toastmasters International“ organizacijos mokesčiams sumokėti. Naujas narys užregistruojamas „Toastmasters International“ organizacijoje, prijungiamas prie „Toastmasters Klaipėda“ klubo Facebook grupės, gauna metodinę medžiagą, asmeninį mentorių (pusmečiui) ir galimybę nemokamai apsilankyti „Toastmasters“ klubo susitikime bet kuriame pasaulio kampelyje. Klubo narių skaičius yra ribotas – 45! Jei vietų klube nėra, kandidatas įrašomas į eilę ir tik atsilaisvinus vietai, ji pasiūloma kandidatui pagal įrašymo eiliškumą. 

„Toastmasters“ klubo susitikimai

Klubo susitikimai vyksta kas antrą antradienį 18.30 val. Light House konferencijų salėje (2 aukštas), Liepų g. 83, Klaipėda. Susitikimų trukmė: apie 2,5 – 3 val.
Svečiai kviečiami du kartus apsilankyti klubo susitikimuose nemokamai, susipažinti su klubo veikla ir nariais bei priimti sprendimą pateikti prašymą tapti „Toasmasters Klaipėda“ klubo nariu.
Susitikimų vieta gali skirtis nuo įprastos (pvz., „Lighthouse”, „Park Inn by Radisson Klaipėda”, klubas „Raketa“ ar kt.), todėl prieš pat susitikimą verta pasitikslinti konkretaus susitikimo vietą ir laiką Facebook „Toastmasters Klaipėda” puslapyje.

Svečiai gali du kartus apsilankyti klubo susitikimuose nemokamai.

Susitikimai vyksta kas antrą antradienį 18.30 val.

Light House (2 aukštas, konferencijų salė),
Liepų g. 83, Klaipėda.

 

 

Registracija svečiui

Valdymas

Klubo veiklai vadovauja visuotinis narių susirinkimas, kasmet renkami klubo pareigūnai ir prezidentas. Visi klubo nariai turi balso teisę.

Misija, vizija, vertybės, šūkis

Misija

gilinti viešojo kalbėjimo entuziastų kompetencijas;
ugdyti ir lavinti asmenines kalbėtojų savybes,
kurios padėtų tapti ne tik sėkmingais oratoriais, bet ir ateities lyderiais.

Šūkis

„Kalbėk ir įkvėpk, įkvėpk ir kalbėk!“

Vizija

tapti lyderiais, įkvepiančiais kalbomis pasaulį tapti geresniu.

Vertybės

nuolatinis augimas, pagarba ir kito palaikymas.

Čia ir dabar

Visi „Toastmasters“ klubo susitikimai pagrįsti praktika ir įgūdžių lavinimu „čia ir dabar“.
Susitikimo dalyviai iš anksto pasiskirsto tam tikrais vaidmenimis – rolėmis (vakaro vedėjas, improvizacijų sesijos vedėjas, improvizacinių kalbų vertintojai, pasiruoštų kalbų sakytojai, pasiruoštų kalbų vertintojai, laiko fiksuotojas, gramatikas, viso vakaro vertintojas).

Kiekvieną kartą rekomenduojama pasirinkti vis kitokį vaidmenį, kad galima būtų įgyti įvairiapusiškos patirties.

 

„Toastmasters“ klubo vakarą sudaro

trys pagrindinės dalys:

Improvizacijų sesija

Šios sesijos metu svečiai bei klubo nariai išbando savo kūrybinius kalbėjimo ekspromtu įgūdžius prieš klubo auditoriją. Jiems pateikiami iš anksto paruošti, bet dalyviams nežinomi klausimai įvairiausiomis temomis. Tai ne žinių patikrinimas kur reikalingi „teisingi” atsakymai, tai – tik trumpas nuomonės, požiūrio išsakymas prieš draugiškai nusiteikusią auditoriją (pvz., papasakoti, kaip veikia „skraidantis kilimas“).   Per šią sesiją pakviečiami 6-10 kalbėtojų. Vienos kalbos trukmė: 1-2 min.

Pasiruoštų kalbų sesija

Šios susitikimo dalies metu klubo nariai sako savo pasiruoštas kalbas pagal viešojo kalbėjimo ir lyderystės metodinę medžiagą. Į dienotvarkę paprastai įtraukiami trys kalbėtojai (norintys pasiruošti ir sakyti kalbą), tačiau kalbėtojų skaičius gali skirtis priklausomai nuo susitikimo programos ir paties susitikimo trukmės.

Kalbų vertinimo sesija

Kolegos – nariai, konkrečiam vakarui prisiėmę vertintojo vaidmenis, suteikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, atsižvelgdami į pateiktus vertinimo kriterijus pagal tam tikros kalbos reikalavimus ir lavinamą įgūdį (pvz., balso įvairumas, kalbos struktūra, kūno kalba ir pan.). Kiti vakaro dalyviai savo grįžtamąjį ryšį (apie tai, kokioms stiprybėmis pasižymi kalbėtojo kalba ir ką galima būtų patobulinti) pateikia raštu. Šie atsiliepimai raštu įteikiami atitinkamam kalbėtojui asmeniškai.

Vakaro metu slaptu balsavimu renkami geriausieji – pasiruoštos kalbos kalbėtojas, improvizacijų sesijos kalbėtojas ir vertintojas, kuriuos priešpaskutinėje vakaro dalyje paskelbia ir pasveikina klubo prezidentas.

Visą vakarą ir sukurtą atmosferą vertina vyriausiasis vertintojas – klubo narys, prisiėmęs konkretaus vakaro vaidmenį-rolę. Jis  suteikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį kalbų vertintojams, vakaro vedėjui ir kitiems nariams, prisiėmusiems vakaro vaidmenis (laiko fiksuotojui, improvizacijų sesijos vedėjui, seržantui, gramatikui).

Jeigu susidomėjote „Toastmasters“ klubu Klaipėdoje, kviečiame Jus į „Demo“ (pristatymo) vakarą, kad galėtumėte įsitikinti, kad šis klubas yra skirtas būtent Jums.

 

„Toastmasters Klaipėda“ klubo valdyba

Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas

Paulius Naujokas 868772897

Sekretorius
Sekretorius

Aušrinė Šulskytė

VP, atsakingas už narystę
VP, atsakingas už narystę

Jurgita Petrikė - Kazakauskė

Seržantas
Seržantas

Ieva Budrytė

VP, atsakingas už mokymus
VP, atsakingas už mokymus

Alina Paulauskaitė-Melnikavičienė

Iždininkas
Iždininkas

Tomas Gėdrimas

VP, atsakingas už viešinimą
VP, atsakingas už viešinimą

Julija Brodskė

Prisijunk ir Tu!

Tapdami „Toastmasters International“ ir „Toastmasters Klaipėda“ klubo nariais, asmenys PASIŽADA:
• reguliariai lankyti klubo susitikimus;
• ruošti visas savo kalbas, kiek įmanoma geriausiu pagal savo galimybes lygiu. Kalbas ruošti pagal Komunikacijos, Lyderystės ir pažangesnių Toastmasters programų vadovuose pateiktus projektus;
• noriai pasiruošti nustatytiems vaidmenims ir vykdyti susitikimų užduotis;
• teikti klubo nariams naudingus ir konstruktyvius įvertinimus;
• padėti klubui išlaikyti teigiamą, draugišką aplinką, skatinančią visus narius mokytis ir augti;
• atlikti klubo pareigūno pareigas, kai tik to būna paprašytas;
• su klubo nariais ir svečiais elgtis pagarbiai ir mandagiai;
• kviesti svečius į klubo susitikimus, kad šie galėtų pamatyti „Toastmasters“ klubų teikiamą naudą;
• tvirtai laikytis visų „Toastmasters“ mokymo ir pripažinimo programos nurodymų ir taisyklių;
• elgtis dorai ir palaikyti aukštus etikos standartus visų „Toastmasters“ veiklų metu.

„Toastmasters“ vakaro vaidmenys

Klubo susitikimų metu Jūs atliksite įvairius vaidmenis. Įsisavindami kiekvieną iš jų, įgysite unikalios patirties. Su konkrečiais vaidmenimis ir patarimais, kaip juos atlikti kuo geriau, galite susipažinti žemiau

Registruotis pageidaujamam kito vakaro vaidmeniui rekomenduojama iš karto po renginio (principu „pirmas priėjo – pirmas užsiregistravo“). Jei lieka „laisvų“ vaidmenų, vakaro vedėjas susisiekia su atitinkamu nariu pasiūlydamas jam užimti atitinkamą vaidmenį. Išbandyk save jau dabar ir tobulėk.

Svečiai gali du kartus apsilankyti klubo susitikimuose nemokamai.

Susitikimai vyksta kas antrą antradienį 18.30 val. 

Light House (2 aukštas, konferencijų salė),
Liepų g. 83, Klaipėda.

 

 

Registracija svečiui